Valium

C16H13ClN2O


Drehung:
Stereo:
Bindungen:
Atome:

Denis Höfler

HUWagner + JBek
LMU München
17.07.2013

Zurück zur Liste
SMILES: CN1C2=CC=C(Cl)C=C2C(=NCC1=O)C1=CC=CC=C1
Geometrie: Molekül Mechanik Dreiding Kraftfeld
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen