Amidonaphtholrot-G

C18H13N3O8S2

Ladungen nicht dargestellt

Drehung:
Stereo:
Bindungen:
Atome:

Charlotte Koschnick

HUWagner + JBek
LMU München
20.07.2013

Zurück zur Liste
SMILES: CC(=O)NC1=C2C(O)=C(\N=N\C3=CC=CC=C3)C(=CC2=CC(=C1)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Geometrie: Molekül Mechanik Dreiding Kraftfeld
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen