Propylamin

C3H9N


Drehung
Stereo
Bindungen
Atome
Nadja Ilic

HUWagner + JBek
LMU München
05.06.2013

 

Zurück zur Liste
 
SMILES: CCCN
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen